‘Hoe lang mag mijn kind op een beeldscherm? Welke invloed hebben mobieltjes en sociale media op gezondheid en zelfbeeld? Hoe leer ik mijn kind omgaan met groepsdruk en online pesten?’

U herkent deze vragen vast wel. Veel ouders zijn op zoek naar een goede balans als het gaat om het mediagebruik van hun kind(eren). Om antwoorden op deze vragen te krijgen hebben wij de organisatie Social Media Wijs uitgenodigd om de ouderavond ‘Sociale Media & mobieltjes’ te verzorgen voor de ouders met leerlingen in de groepen 5 t/m 8. 

Sociale media & mobieltjes
Sociale media en mobieltjes hebben de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Jong en oud maakt graag gebruik van deze nieuwe mogelijkheden. Dat brengt plezier en praktische voordelen maar als opvoeder wil je je kind natuurlijk ook wapenen tegen de nadelen die bij deze digitale wereld komen kijken.

Inhoud ouderavond
Tijdens deze interactieve avond wordt allereerst de digitale belevingswereld van kinderen toegelicht. Vervolgens krijgt u tips om de mediaopvoeding van uw kind vorm te geven. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• afspraken maken over beeldschermtijd
• bewaken van de privacy
• vervelende ervaringen (o.a. online pesten en grooming)
• de invloed van media op gezondheid

Aan de hand van stellingen wordt met elkaar gediscussieerd over de positieve en negatieve kanten van mobieltjes & sociale media.

Over Social Media Wijs
Social Media Wijs is een landelijk trainingsbureau en uitgeverij op het gebied van mediawijsheid en digitale vaardigheden in het onderwijs.

Locatie
De ouderavond vindt plaats in de aula van rsg Wiringherlant. We starten om 19.30 uur en eindigen om 21.15 uur. De inloop is vanaf 19.15 uur.