Met de scholen van Kopwerk wordt gewerkt aan nieuw strategisch beleid voor de periode 2023-2027. De kinderen hebben daar natuurlijk ook heel goede ideeën over.

Om erachter te komen wat voor de kinderen belangrijk is hebben we op vrijdag 2 september een sessie georganiseerd waarin de kinderen al hun ideeën konden delen. Dit deden we op een centrale locatie waar de kinderen van meerdere Kopwerkscholen bijeen kwamen. Het Baken werd vertegenwoordigd door drie leerlingen uit groep 7.

Aan het einde van de middag waren de belangrijkste thema's verzameld. Komende week vinden er nog drie sessies plaats en dan worden de meest genoemde onderwerpen met de scholen van Kopwerk gedeeld.

Opvallend was dat alle kinderen benoemden de natuur en bewegend leren belangrijke thema's te vinden. 

   SB 1     SB 3