Op 6 oktober hebben we de Kinderboekenweek geopend. Het thema is: worden wat je wil

Er waren 11 beroepen uitgezocht, te weten meester, voetballer, brandweerman, wegwerker, vuurtorenwachter, politieman, dokter, kapster, marinier, helikopterpiloot en boer.

Eerst werd uitgelegd wat je vak inhield en wat je moest leren om het vak te mogen uitoefenen.

Daarna volgde het voorlezen uit het boek wat over jouw vak ging. Bij meester ging het over “Meester Jaap,” van Jaques Vriens, en bij de brandweerman het boek “Brandee, het brandweermeisje,” van Sharon Wunch en Martine Brand en bij de politieman “Verdacht,” van Carry Slee.

De kinderen doorliepen 3 beroepen waar heerlijk werd voorgelezen en soms de oortjes rood werden vanwege de spanning. Wat is (voor) lezen toch leuk!!

Na een uur was iedereen voldaan van het voorlezen en gingen we weer terug naar de eigen klas, waar weer anderen “vakken” op ons wachtte……….

De Gouden weken, waar we het schooljaar altijd mee starten, worden gekenmerkt door kennismaken, vertrouwen opbouwen en zijn de basis voor een fijne, veilige omgangscultuur.

Hoe doen we dat?

Vijf fasen van goede groepsvorming

Groepsvorming bestaat uit vijf fasen die een groep in ongeveer zes weken doorloopt. Na deze weken zijn de rollen, normen en waarden grotendeels bepaald voor de rest van het jaar.

Na elke zomervakantie, bij elke nieuwe leraar, vindt er weer een nieuwe groepsvorming plaats. Ook gaandeweg het schooljaar kan er een nieuw groepsvormingsproces ontstaan, als er bijvoorbeeld een nieuwe leerling bijkomt. De fasen zijn:

 • Forming: oriënteren
  Leerlingen leren elkaar kennen, de groep zoekt naar veiligheid en structuur. (zeker in combiklassen).
 • Storming: presenteren
  De verhouding tussen leerlingen wordt duidelijker, wie is er een leider, wie een volger?
 • Norming: normeren
  De regels, waarden en normen van de groep worden bepaald. Iedereen krijgt een eigen taak in de samenwerking.
 • Performing: presteren
  De groep wordt een team en is klaar voor samenwerking. Er zijn ongeschreven (en geschreven) regels waar iedereen zich aan houdt.
 • Reforming: evalueren
  Het einde van het jaar of periode is in zicht. Dit afscheid geeft weer een nieuwe groepsdynamiek, denk bijvoorbeeld aan het afscheid in groep 8.

Welkom terug op school allemaal! We gaan er samen een mooi schoojaar van maken. 

In deze laatste nieuwsbrief van het schooljaar stellen alle nieuwe collega's zich aan u voor en staan de studiedagen van het schooljaar 2021-2022 vermeld. 

Klik hier voor de nieuwsbrief.

Tot slot wensen we u een hele fijne zomervakantie en zien we alle kinderen op maandag 23 augustus weer op school.

Team Het Baken

fijne zomervakantie

Maandag 5 juli was de afscheidsavond van groep 8. In de Cultuurschuur werd in de filmzaal de eindfilm vertoond. Hierna kregen alle kinderen een persoonlijk woordje van de juf of meester. We sloten af met een hapje en drankje op het schoolplein. Het was een hele gezellige avond!

Woensdagochtend zwaaien we de kinderen van groep 8 dan echt officieel uit. Voor hen begint dan de zomervakantie. We wensen groep 8 heel veel succes op de middelbare school!