We hechten als school veel waarde aan een goede en transparante communicatie met onze ouders. We zien het als onze gezamelijke verantwoordelijk om het beste uit kinderen te halen. De deur voor ouders staat bij ons daarom altijd open om in gesprek te gaan.

Parro-app
Op Het Baken communiceren we via de app van Parro. Deze app maakt het mogelijk om elkaar snel van informatie te voorzien. Ook gebruiken we de app voor het sturen van foto's en is de jaarplanner in de app opgenomen.
Voor meer informatie kunt u HIER klikken.

Parro Logo

Ouderportaal
Scholen houden de gegevens van leerlingen bij in een leerlingvolgsysteem. Dat is in de wet zo geregeld. Onze school gebruikt hiervoor het systeem van ParnasSys. Het gaat om administratieve gegevens en informatie over de ontwikkeling van leerlingen. In het ouderportaal van ParnasSys kunnen ouders de informatie over hun kind inzien. Wij vinden het belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind. Daarom zijn er gedurende het schooljaar verschillende gesprekken met de leerkracht(en) van uw kind gepland. Dat verandert niet. De informatie in het ouderportaal is extra. U heeft hiermee steeds een actueel overzicht van de vorderingen van uw kind.