Het Baken is een school die vanuit een veilig en geborgen klimaat inzet op groei en ontwikkeling van talenten voor al haar kinderen en medewerkers. Onze school is een plek waar kinderen zich thuis voelen. Waar ieder kind zich kan ontwikkelen langs zijn eigen leerlijn: vaardigheden en kennis verwerft die hij nodig heeft om verdere stappen te nemen binnen zijn leven.

Om aan deze visie te kunnen voldoen is voor het meer- en hoogbegaafde kind  aangepast beleid noodzakelijk. Met dit beleid willen we realiseren dat ook deze kinderen lekker in hun vel zitten, goed presteren op reguliere toetsen en een aanbod van lesstof krijgen waarmee ze uitgedaagd worden.

Dit vertaalt zich in de volgende doelen:

  1. Kinderen zitten lekker in hun vel; kinderen voelen zich veilig op school, leren en nemen eigen verantwoordelijkheid, denken in oplossingen en leren om te gaan met hun eigen cognitieve en sociaal-emotionele capaciteiten.
  2. Kinderen halen de kerndoelen; kinderen beheersen na 8 jaar basisonderwijs de stof van de kerndoelen voldoende en zijn voorbereid op het voortgezet onderwijs.
  3. Kinderen zijn productief; kinderen presteren op een niveau dat bij hun cognitieve en sociaal-emotionele capaciteiten hoort.  Ze beschikken over basisvaardigheden die nodig zijn om tot leren te komen. Deze basisvaardigheden zijn omgaan met frustratie bij uitdagende leerstof en diverse leerstrategieën kunnen toepassen.
  4. Plusdoelen (leren leren, leren denken en leren leven)*; de plusdoelen zijn gericht op het aanleren van vaardigheden bij de kinderen. Voor de begeleiding en het aanleren van deze vaardigheden maakt de school gebruik van het “Model Talent Ontwikkeling”(MTO).  
                                      

IMG 5285

De verbredings- en verdiepingsstof,  zoals wij het op de Het Baken aanbieden noemen wij Flexwerk. Flexwerk is noodzakelijk om vaardigheden aan te leren die genoemd zijn bij de plusdoelen.

Door de leerstof van het begaafde kind te compacten wordt er tijd gecreëerd om te verdiepen en  verbreden.

Het aanbieden van verbredingswerk* heeft als doel de hogere orde van denken aan te spreken volgens de taxonomie van Bloom*. Het gaat hierbij vooral om: leren analyseren, evalueren en creëren,  leerstrategieën, leren leren, leren denken en leren leven.

Met de kinderen die werken aan flexwerk wordt in iedere geval 1 maal per week in de klas een gesprek over de voortgang van het werk gehouden. Tijdens het gesprek is het belangrijk om feedback te geven op inzet ,leerstrategieën, planning en evalueren. 

IMG 5285