Wat is de OuderWerkGroep?

De OuderWerkGroep (OWG) ondersteunt het team van leerkrachten bij activiteiten die – naast de normale lessen – op, of uit naam van de school plaatsvinden, zoals Sinterklaas, avond4daagse, afscheid van groep 8 etc.
Bij de ondersteuning moet u vooral denken aan praktische zaken: boodschappen doen, koffie zetten en begeleiding van kinderen.

De OuderWerkGroep bestaat uit 11 leden. Een afgevaardigde van het schoolteam woont de vergaderingen bij. Er wordt ca. 6 keer per jaar vergaderd.

Beleidsmatige zaken behoren niet tot het takenpakket van de Ouderwerkgroep. Wel komen in de vergaderingen beleidsmatige aspecten aan de orde, maar deze beperken zich tot mededelingen, dan wel het peilen van de mening van de ouders. De OWG heeft geen beslissingsbevoegdheid.

Wie maken deel uit van de OuderWerkGroep?

De OWG bestaat uit een enthousiaste groep ouders:

 • Lia van der Meer: afgevaardigde schoolteam
 • Linda de Graaf
 • Marbel Montsma
 • Alga Ippel
 • Marjan Gouwenberg
 • Esther Meijer
 • Jennifer Sturm
 • Lizzy Zandstra
 • Tineke de Hertog
 • Sigrid Koolen
 • Leonie Andringa

Schroom niet om iemand van de ouderwerkgroep aan te spreken. Vooral wanneer u een idee hebt hoe iets beter of anders kan. We doen het tenslotte allemaal voor onze kinderen.