Op 1 augustus 1998 is de zogenaamde kwaliteitswet in werking getreden. Deze wet verplicht scholen onder meer om een klachtenregeling te hebben.
Het klachtrecht geldt voor iedereen die betrokken is bij de school: teamleden, leerlingen en ouders, maar ook bijvoorbeeld vrijwilligers, leveranciers of de schoolarts. Het klachtrecht bestrijkt alles wat er in de school gebeurt.
Deze klachtenregeling is in eerste instantie gericht op ouders/verzorgers van wie een kind naar een Kopwerkschool gaat. Er staat daarom in geschreven waar zij met hun klachten terecht kunnen.
Belangrijke personen en instanties binnen de klachtenregeling zijn:

  • de vertrouwenscontactpersoon
  • de (externe) vertrouwenspersoon en
  • de klachtencommissie.

Meer informatie vindt u op pagina 29 van de Schoolgids