Missie
Wij geven onderwijs waar ieder kind wordt uitgedaagd en begeleid om zich persoonlijk optimaal te ontwikkelen. We creëren een inspirerende en veilige leeromgeving waarin kinderen zich prettig én competent voelen. We vinden het belangrijk dat kinderen, leerkrachten en ouders van en met elkaar leren. Het Baken wil kinderen stimuleren zich te ontwikkelen tot creatieve wereldburgers die zich verbonden en verantwoordelijk voelen voor hun omgeving.

Visie
Het bevorderen van de zelfstandigheid, het nemen van initiatieven en verantwoordelijkheid dragen voor het eigen leerproces worden gestimuleerd op onze school. Dit is terug te zien in de dagelijkse ritmiek, waarin we kinderen leren te reflecteren op het eigen handelen.

Dit alles gebeurt in een veilige en prettige leeromgeving waarin de kinderen op een respectvolle manier omgaan met elkaar. We hechten dan ook veel waarde aan samen spelen, samen werken en samen leren. In ons schoolklimaat is een goede relatie, waarbij het kind serieus genomen wordt, een voorwaarde.

In de uitdaging en begeleiding tot optimale ontwikkeling hebben we hoge verwachtingen van ieder kind en werken we opbrengstgericht. Daarbij houden we rekening met het feit dat kinderen verschillende leerstijlen en leerbehoeften hebben.

Met deze visie sluit het onderwijs op Het Baken aan bij de basisbehoeften van elk kind: relatie, competentie en autonomie (ik ken je, je kunt het, doe het maar!)

Onze kernwaarden:
- veiligheid: 'een persoonlijke ontwikkeling, in harmonie met anderen'
- vertrouwen: 'omdat we je kennen en weten wat je kunt'
- verantwoordelijkheid: 'eigen keuzes kunnen maken en verantwoording hiervoor nemen'
- respect: 'jezelf en de ander leren respecteren'
- openheid: 'zeggen wat je doet, en doen wat je zegt'
- creativiteit: 'denken in oplossingen'