Missie
Wij geven onderwijs waarbij ieder telt en elk kind uitgedaagd en begeleid wordt om zich persoonlijk optimaal te ontwikkelen en tegelijkertijd aandacht te houden voor het samen.

Visie
We leren de kinderen omgaan met verantwoordelijkheid en autonomie. Initiatief, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid worden dus gestimuleerd. Dit is terug te vinden in
het werk van alle dag, o.a. in het werken met dag- en weektaken en in het houden van presentaties.
Vanuit dezelfde op christelijke traditie gebaseerde waarden leren we de kinderen op respectvolle manier omgaan met elkaar en anderen. We hechten dan ook waarde aan
samenwerken en aan het houden van vieringen.
Bij begeleiding tot optimale ontwikkeling is een goede relatie, waarbij het kind serieus genomen wordt, voorwaarde. We nemen het kind dan ook serieus, werkend aan het zich
aanvaard weten van het kind. In de uitdaging en begeleiding tot optimale ontwikkeling hebben we hoge verwachtingen van het kind en werken we opbrengstgericht, ermee
rekening houdend dat kinderen verschillende leerstijlen en leerbehoeften hebben.

Slogan en kernwaarden
Onze slogan is: Samen voor optimale ontwikkeling, waarbij ieder telt.

Onze kernwaarden zijn:
- veiligheid: 'een persoonlijke ontwikkeling, in harmonie met anderen'
- vertrouwen: 'omdat we je kennen en weten wat je kunt'
- verantwoordelijkheid: 'eigen keuzes kunnen maken en verantwoording hiervoor nemen'
- respect: 'jezelf en de ander leren respecteren'
- openheid: 'zeggen wat je doet, en doen wat je zegt'
- creativiteit: 'denken in oplossingen'