In deze nieuwsbrief leest u o.a. over de inhoud van onze studiedag van 14 april, stelt ons nieuwe MR lid vanuit de oudergeleding zich aan u voor en delen we het vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022 alvast met u.
We starten de nieuwsbrief met informatie over zelftesten voor het onderwijspersoneel en vragen u een vragenlijst in te vullen om nog beter zicht te krijgen op de mogelijke gevolgen van de lockdown en het thuisonderwijs.

We wensen u veel leesplezier!

Klik hier voor de nieuwsbrief