Unit 1/2/3: Brrrr wat is het koud!

De kinderen zijn het thema begonnen met het lopen van het kabouterpad rondom de school waarbij de kinderen verschillende activiteiten mochten doen. Zo werden er onder andere vetbollen gemaakt voor de vogels. De komende periode zullen de kinderen leren welke vogels er zijn, hoe ze heten. Ze zullen sneeuw laten smelten. Er worden pinda’s geregen om buiten aan de boom te kunnen hangen. De komende tijd zal het zeer koud zijn in de onderbouwunit.

Unit 4/5: Red de aarde!
De middenbouwunit zal aan de slag gaan met het thema; “Red de aarde” Regenwouden bedekten ooit 20% van de oppervlakte van onze wereld. Nu is dat slechts 5%. Brengen we onze planeet in gevaar? Wat kunnen we doen om te helpen? De kinderen leren in dit thema hoe belangrijk het regenwoud is, waar regenwouden zijn, waarom ze vernietigd worden en hoe wij kunnen helpen. Ook leren de kinderen welke flora en fauna er in het regenwoud leven en waarom bladeren verschillende vormen kunnen hebben. Aan het einde van het thema volgt een passende afsluiting.

Unit 6/7/8: Hoe ziet onze wereld eruit? 
De komende weken zullen we werken met het thema: ‘Hoe ziet onze wereld eruit?” De kinderen leren dat de wereld niet ophoudt in Nederland of Europa. Daarnaast leren ze wat termen als Habitats, Continenten of landvormen betekenen en zullen de daarbij passende activiteiten eigen maken. Ook leren we wat een Supercontinent Pangea is? Hoe komt het dat de kustlijn van Zuid-Amerika bijna naadloos aansluit aan de kustlijn van West-Afrika? Kinderen zullen aan de slag gaan met de binnenkant van de aarde in verschillende presentatievormen. Doelen worden voortdurend met elkaar besproken en aangevuld. Kinderen moedigen elkaar aan om te willen leren en ontdekken. Aan het einde van dit thema volgt een gepaste afsluiting.

De IPC thema’s zullen na de voorjaarsvakantie verder gaan. De datum van de afsluiting volgt in de nieuwsbrief van maart.