We kijken terug op een zeer geslaagde thema avond die afgelopen maandag op school werd georganiseerd. Iedereen was uitgenodigd om naar eigen keuze twee van de drie thema's  te bezoeken. IPC, Snappet of flexwerk. Er werd op een duidelijke uitgelegd wat de mogelijkheden waren binnen de thema's. Vooral  IPC ( International Primary Curriculum) was voor veel mensen duidelijker geworden wat er van de kinderen verlangt wordt. De IPC-hoek werd besproken en doelstellingen uitgelegd.

Het flexwerk is een onderdeel voor kinderen die een verrijkend aanbod nodig hebben. Dit kan in de vorm van denkspellen en samenwerking maar ook door out of the box te denken. Dit wordt op papier verwerkt. 

Snappet is een manier van werken geworden vanaf groep 4. We namen de ouders mee om de lessen  te bekijken en te bespreken. Wat zien de kinderen en hoe maken ze de verwerking ervan op hun tablet?  Hoe monitort de leerkracht alle leerlingen en wat zijn daarop de vervolgstappen?

Kortom een geslaagde avond.  Wij kijken uit naar de volgende thema avond. En U bent dan natuurlijk weer van harte welkom!