Op maandagavond 5 november houden we weer een thema ouderavond. Op deze avond geven we informatie over drie belangrijke pijlers van ons onderwijs. Dit keer staan de volgende onderwerpen centraal: SNAPPET, IPC en FLEXWERK.

We starten de avond om 19.30 uur met de eerste presentatieronde. De tweede ronde start om 20.15 uur. 
U kunt een keuze maken uit twee van de drie onderwerpen. De avond eindigt om 20.45 uur. 

Speciaal voor de ouders met kinderen in groep 8 is Wiringerherlant deze avond ook uitgenodigd. Zij geven van 19.00 uur tot 19.30 uur een korte presentatie. 

Wat kunt u deze avond verwachten?

Snappet:
Als we spreken over Snappet bedoelen we daarmee het tabletonderwijs op onze school. De opdrachten bij de vakken rekenen en taal worden door de kinderen in groep 4 t/m 8 gemaakt op een tablet. Elk kind heeft de beschikking over een eigen tablet. Via het dashbord houdt de leerkracht de vorderingen van de kinderen in de gaten en kan direct te hulp schieten waar dat nodig is. Kinderen die de stof beheersen kunnen op eigen tempo verder werken en kinderen die wat meer hulp nodig hebben krijgen verlengde instructie.
Tijdens de presentatie laten we zien hoe Snappet in de praktijk werkt. 
 
IPC:
Na de zomervakantie zijn we gestart met de invoering van het curriculum van IPC. Via deze aanpak werken we met thema's waarin de vakken aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, tekenen, techniek en handvaardigheid in samenhang worden aangeboden. Deze samenhang zorgt ervoor dat de lesstof beter beklijft bij de kinderen. Daarnaast ervaren de kinderen heel veel plezier bij wat ze doen en leren. De betrokkenheid is enorm groot wat de leerprestaties ten goede komt.
Tijdens deze presentatie nemen we u mee in de visie en werkwijze van IPC.

Flexwerk:
Flexwerk op Het Baken is speciaal opgezet voor kinderen die meer kunnen: de meerkunners en hoogbegaafden. Met deze aanpak zorgen we ervoor dat deze groep kinderen het aanbod krijgt dat past bij hun capaciteiten. 
Tijdens deze presentatie vertellen we u meer over de aanpak en het aanbod. Ook vertellen we u wanneer kinderen in aanmerking komen om te starten met flexwerk. 

We hopen u allen deze avond te ontmoeten!

Team Het Baken