2-09-2019:
Op de studiedag van 12 september ontmoeten de teams van de scholen en Kappio elkaar opnieuw. Samen met de projectbegeleiding worden de eerste verkennende gesprekken gestart over Campus De Terp. 
In deze bijeenkomst wordt gesproken over hoe elke school en kindopvang kijkt naar Campus De Terp. Ook is er ruimte om elkaar beter te leren kennen. 

1-07-2019:
De teams van Het Baken, De Triangel, De Dons Bosco en Kappio gaan samen op schoolbezoek in Warmenhuizen. 

15-06-2019:
Om van de samenwerking tussen de scholen en kinderopvang een succes te maken is er door de bestuurders een onafhankelijk bureau ingeschakeld om het proces te begeleiden. Tot de zomervakantie werken de schooldirecties samen met dit bureau aan een plan van aanpak om na de zomervakantie mee aan de slag te gaan met de teams van de scholen en kinderopvang. 

29 januari 2019:
Schooldirecties en kinderopvang werken verder aan het plan van aanpak om elkaar beter te leren kennen. We streven ernaar om in het nieuwe schooljaar een aantal studiedagen op dezelfde dagen te plannen. Op deze studiedagen kunnen de teams elkaar ontmoeten en inhoudelijk in gesprek over de mogelijkheden van samenwerking in Campus De Terp. 

23 januari 2019:
Zowel binnen team als MR is er een behoefte om goede voorbeelden van brede scholen te zien. Dit leeft ook op de andere scholen. Op woensdag 27 maart 2019 gaan directie, ouderlid MR en een teamlid op pad om twee brede scholen te bezichtigen. Dit gebeurt samen met De Triangel, De Don Bosco en Kappio. 

11 januari 2019: 
De klankbordgroep wordt door de directie geinformeerd over de ontwikkelingen rondom Campus De Terp. De klankbordgroep wordt gevraagd om mee te denken over mogelijke vormen van samenwerking in een brede school. Daarnaast wordt gesproken over identiteit. Hoe behouden we onze identiteit in de brede school? Dit vraagstuk wordt ook besproken in het team en de MR. 

Als we spreken over identiteit dan hebben we het over de smalle (pc) en brede identiteit (visie op leren & ontwikkelen). 

4 december 2018:
Schooldirecties en locatieleider kinderopvang gaan verder in overleg om te bepalen waar mogelijkheden voor samenwerking kunnen liggen. Ook wordt gestart met een plan van aanpak waarbij de teams elkaar ontmoeten zodat ook zij meer betrokken raken bij het proces. 

22 november 2018:
Door de directie wordt  op de mr vergadering verslag gedaan van de kick-off van 31 oktober. De bestuurlijke kaders en uitgangspunten worden met de mr gedeeld. 

31 oktober 2018:
Schoolbesturen en Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer organiseren een ontmoeting waarvoor alle schooldirecties en locatieleiders kinderopvang voor worden uitgenodigd. Het doel van deze middag ligt is kennismaken met elkaar. Ook worden de bestuurlijke kaders en uitgangspunten gedeeld. Via een interactieve werkvorm in verschillende samenstellingen wordt gekeken naar mogelijkheden van samenwerking in een brede school. Ook wordt feedback gegeven op de bestuurlijke kaders en uitgangspunten. 

10 oktober 2018:

Op woensdag 10 oktober is een belangrijke stap gezet in de realisatie van Campus De Terp. De realisatie van deze campus, die bestaat uit drie basisscholen, kinderopvang, sporthal en zwembad, is de grote wens van de initiatiefnemer Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer.

In samenwerking met de stichting Sport en Welzijn Wieringermeer, gemeente, schoolbesturen van het basisonderwijs en voorgezet onderwijs is deze overeenkomst tot stand gekomen. Hierin staat beschreven dat alle partijen de intentie hebben om campus De Terp te realiseren in Wieringerwerf.

De campus moet een plek worden waar jong en oud kan sporten, leren en ontmoeten. Ook de samenwerking met het voorgezet onderwijs (RSG Wiringherlant) en de koppeling aan het bedrijfsleven is essentieel.

26 september 2018:
De MR van Het Baken nodigt bestuurder, dhr. John Deckers, uit om een toelichting te geven over de ontwikkelingen rondom Campus De Terp. 
Op deze mr vergadering wordt verteld dat de intentieovereenkomst in oktober getekend gaat worden en dat het proces dan van start gaat. MR wordt bij het gehele proces betrokken. 
De verwachting is dat Campus De Terp op z'n vroegst in augustus 2021 wordt opgeleverd. 
Binnen de MR wordt afgesproken dat Campus De Terp elke vergadering wordt geagendeerd. 

December 2017:
Op initiatief van Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer is 2 jaar geleden met enthousiasme gestart met het idee om onderwijs, welzijn en sport samen te brengen in een campus. 

Deze campus, die de werknaam: “De Terp” kreeg, bevat sport- en onderwijsfaciliteiten en voorziet in welzijnsvoorzieningen voor alle gebruikers van jong en oud en krijgt binnen de regio een belangrijke functie.  

Campus “De Terp” biedt ruimte voor: 

  • Kinderopvang, peuterschool en  drie basisscholen; 
  • Bestaande school voor voortgezet onderwijs: Het Wiringherlant; 
  • Zwembad; 
  • Sporthal voor scholen en verenigingen; 
  • Buitensporten en accommodaties; 
  • Ontmoetingsruimtes voor de lokale samenleving 
  • Educatie-Agro-IT-Tech center (voor scholen, bedrijven en burgers). 

Deze Campus wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met de 3 schoolbesturen, (Stichting Surplus, Stichting Sarkon en Stichting Kopwerk) Kinderopvang Kappio, Gemeente Hollands Kroon en de diverse sportverenigingen.  

De drie basisscholen Triangel, Don Bosco en het Baken zullen samen met Stichting Kappio (BSO en peuterschool) gaan samenwerken in een brede school. De drie scholen behouden hun eigen identiteit maar zien mogelijkheden om elkaar te versterken. 

Op dinsdag 12 december wordt door Hollands Kroon een bewonersinformatieavond georganiseerd in de Cultuurschuur. Eind deze maand leest u hier meer over. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de directeur van uw school.